Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash siyosati

 1. Umumiy holat

Mazkur shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash siyosati O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi O‘RQ-547-son “Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonuni (keyingi o‘rinlarda “Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun) talablariga muvofiq tuzilgan va shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash tartibi va shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlash bo’yicha ko’rilgan choralar QPower (bundan buyon matnda Operator deb yuritiladi).

1.1. Operator o’z faoliyatini amalga oshirishning eng muhim maqsadi va sharti sifatida uning shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashda inson va fuqaroning huquq va erkinliklariga rioya qilishni, shu jumladan shaxsiy daxlsizlik, shaxsiy va oilaviy sirlarga bo’lgan huquqlarni himoya qilishni belgilaydi.

1.2. Ushbu Operatorning shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlash boʻyicha siyosati (keyingi oʻrinlarda Siyosat deb yuritiladi) https://qpower.uz veb-saytiga tashrif buyuruvchilar haqida Operator olishi mumkin boʻlgan barcha maʼlumotlarga nisbatan qoʻllaniladi.

 1. Siyosatda foydalaniladigan asosiy tushunchalar

2.1. Shaxsiy ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlash – kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash.

2.2. Shaxsiy ma’lumotlarni blokirovka qilish – shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni vaqtincha to’xtatish (shaxsiy ma’lumotlarni aniqlashtirish uchun qayta ishlash zarur bo’lgan hollar bundan mustasno).

2.3. Veb-sayt – bu https://qpower.uz tarmoq manzili bo’yicha Internet tarmog’ida mavjudligini ta’minlaydigan grafik va axborot materiallari, shuningdek, kompyuter dasturlari va ma’lumotlar bazalari to’plami.

2.4. Shaxsiy ma’lumotlar tizimi – ma’lumotlar bazalari va axborot texnologiyalari va ularni qayta ishlashni ta’minlaydigan texnik vositalardagi shaxsiy ma’lumotlar to’plami.

2.5. Shaxsiy ma’lumotlarni shaxsiylashtirish – shaxsiy ma’lumotlarni shaxsiylashtirish – bu ma’lum bir sub’ektga shaxsiy ma’lumotlarning egaligini aniqlash imkonsiz bo’lgan harakatlar. Shaxsiy ma’lumotlarni tarixiy, statistik, sotsiologik, ilmiy tadqiqotlar uchun qayta ishlashda egasi va operatori, shuningdek uchinchi shaxslar ularni anonimlashtirishga majburdirlar.

2.6. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash – avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda yoki bunday vositalardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan har qanday harakat (operatsiya) yoki harakatlar (operatsiyalar) to’plami, shu jumladan to’plash, qayd etish, tizimlashtirish, to’plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o’zgartirish); shaxsiy ma’lumotlarni olish, foydalanish, uzatish (tarqatish, ta’minlash, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, o’chirish, yo’q qilish.

2.7. Shaxsiy ma’lumotlar bazasi operatori – shaxsiy ma’lumotlar bazasiga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish huquqiga ega bo’lgan davlat organi, yuridik yoki jismoniy shaxs.

2.8. Shaxsiy ma’lumotlar – https://qpower.uz/uz/  veb-saytining aniq yoki identifikatsiyalangan Foydalanuvchisiga bevosita yoki bilvosita tegishli har qanday ma’lumot.

2.9. Shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma’lumotlar – shaxsiy ma’lumotlar, shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan tarqatish uchun ruxsat berilgan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga rozilik berish orqali shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan taqdim etiladigan cheksiz miqdordagi shaxslarga kirish. “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida”gi qonunda belgilangan tartibda (keyingi o’rinlarda shaxsiy ma’lumotlar) tarqatish uchun ruxsat berilgan ma’lumotlar).

2.10. Foydalanuvchi – https://qpower.uz/uz/ veb-saytiga tashrif buyurgan istalgan foydalanuvchi.

2.11. Shaxsiy ma’lumotlarni taqdim etish – ma’lum bir shaxsga yoki ma’lum bir doiraga shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilishga qaratilgan harakatlar.

2.12. Shaxsiy ma’lumotlarni tarqatish – shaxsiy ma’lumotlarni cheksiz miqdordagi shaxslarga oshkor qilishga (shaxsiy ma’lumotlarni uzatish) yoki shaxsiy ma’lumotlar bilan cheklanmagan miqdordagi shaxslarga tanishtirishga qaratilgan har qanday harakatlar, shu jumladan shaxsiy ma’lumotlarni ommaviy axborot vositalarida nashr etish, ma’lumotlarga joylashtirish. va telekommunikatsiya tarmoqlari yoki shaxsiy ma’lumotlarga har qanday boshqa yo’l bilan kirishni ta’minlash.

2.13. Shaxsiy ma’lumotlarni transchegaraviy uzatish – bu shaxsiy ma’lumotlarni xorijiy davlat hududiga xorijiy davlat hokimiyati organiga, xorijiy jismoniy yoki xorijiy yuridik shaxsga o’tkazish.

2.14. Shaxsiy ma’lumotlarni yo’q qilish – shaxsiy ma’lumotlarning ma’lumotlar tizimidagi va/yoki shaxsiy ma’lumotlarning moddiy tashuvchisidagi shaxsiy ma’lumotlar tarkibini keyinchalik tiklashning iloji bo’lmagan holda shaxsiy ma’lumotlar qaytarib bo’lmaydigan tarzda yo’q qilingan har qanday harakatlar.

 1. Operatorning asosiy huquq va majburiyatlari

3.1. Operator quyidagi huquqlarga ega:

– shaxsiy ma’lumotlar sub’ektidan ishonchli ma’lumotlarni va (yoki) shaxsiy ma’lumotlarni o’z ichiga olgan hujjatlarni olish;

– shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga roziligini qaytarib olgan taqdirda, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni to’xtatish to’g’risida so’rov yuborgan taqdirda, Operator shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining roziligisiz shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni davom ettirishga haqli. “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida”gi qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo’lsa;

Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risidagi qonunda va unga muvofiq qabul qilingan normativ hujjatlarda nazarda tutilgan majburiyatlarning bajarilishini ta’minlash uchun zarur va etarli bo’lgan chora-tadbirlar tarkibi va ro’yxatini mustaqil ravishda belgilaydi, agar shaxsiy ma’lumotlar to’g’risidagi qonun yoki boshqa federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo’lmasa.

3.2. Operator quyidagilarga majbur:

-shaxsiy ma’lumotlar to’g’risidagi qonun hujjatlariga rioya qilish;

– sub’ektning so’roviga ko’ra, uning shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berish to’g’risidagi ma’lumotlarni taqdim etish;

– shaxsiy ma’lumotlarning o’z vazifalarini bajarishi uchun zarur va etarli tarkibini tasdiqlash;

– shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadiga erishilganda, shuningdek ushbu Qonunda belgilangan boshqa hollarda ularni yo’q qilish choralarini ko’rish;

– qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda sub’ektning shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashga roziligi olinganligi to’g’risida dalillarni taqdim etish;

– yangi ma’lumotlarning to’g’riligini hujjatlashtirilgan holda tasdiqlagan holda shaxsiy ma’lumotlarni o’zgartirish va (yoki) to’ldirish yoki bunday o’zgartirish va (yoki) qo’shimchalar kiritishning iloji bo’lmasa, ularni yo’q qilish;

-shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shartlari buzilganligi to’g’risidagi ma’lumotlar mavjud bo’lsa, ularni qayta ishlashni vaqtincha to’xtatib turish yoki yo’q qilish;

-sub’ektning shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berishni vaqtincha to’xtatib turish va (yoki) yo’q qilish uchun hujjatlarni elektron shaklda taqdim etishini ta’minlash;

– shaxsiy ma’lumotlar o’zgartirilgan, yo’q qilingan va ularga kirish cheklangan hollarda sub’ektni, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashning boshqa ishtirokchilarini yozma ravishda xabardor qilish;

-shaxsiy ma’lumotlar uchinchi shaxsga berilgan taqdirda sub’ektni yozma ravishda xabardor qilish;

– tegishli va (yoki) qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlar bazalarini ro’yxatdan o’tkazish;

-shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish uchun zarur huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko’rish.

 

Egasi va (yoki) operatori quyidagi hollarda shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlashni uchinchi shaxsga topshirishga haqli:

sub’ektning yozma, shu jumladan elektron hujjat ko’rinishidagi roziligi mavjudligi;

agar qaror mulkdor va sub’ekt o’rtasidagi kelishuv yoki avval tuzilgan shartnoma shartlarini bajarish maqsadida qabul qilingan bo’lsa;

qonun hujjatlarida nazarda tutilgan.

Egasining va (yoki) operatorning, shuningdek uchinchi shaxsning shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish boʻyicha majburiyatlari shaxsiy maʼlumotlar yigʻilgan paytdan boshlab vujudga keladi va ular yoʻq qilinmaguncha yoki shaxsiylashtirilgunga qadar amal qiladi.

Egasi va (yoki) operatori shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish bilan bog’liq ishlar uchun mas’ul bo’lgan tarkibiy bo’linmani yoki mansabdor shaxsni belgilaydi va uning shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashning namunaviy tartibiga muvofiq ishlashini ta’minlaydi.

 

 1. Shaxsiy ma’lumotlar sub’ektlarining asosiy huquqlari va majburiyatlari

4.1. Shaxsiy ma’lumotlar sub’ektlari quyidagi huquqlarga ega:

– federal qonunlarda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berish to’g’risida ma’lumot olish. Ma’lumotlar Operator tomonidan shaxsiy ma’lumotlar sub’ektiga kirish mumkin bo’lgan shaklda taqdim etiladi va unda shaxsiy ma’lumotlarning boshqa sub’ektlari bilan bog’liq shaxsiy ma’lumotlar bo’lmasligi kerak, bunday shaxsiy ma’lumotlarni oshkor qilish uchun qonuniy asoslar mavjud bo’lgan hollar bundan mustasno. Axborot ro’yxati va ularni olish tartibi “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida”gi qonun bilan belgilanadi;

— operatordan shaxsiy maʼlumotlariga aniqlik kiritishni, agar shaxsiy maʼlumotlar toʻliq boʻlmagan, eskirgan, notoʻgʻri, noqonuniy olingan yoki qayta ishlashning koʻrsatilgan maqsadlari uchun zarur boʻlmasa, ularni bloklash yoki yoʻq qilishni talab qilish, shuningdek ularning huquqlarini himoya qilish boʻyicha qonun hujjatlarida nazarda tutilgan choralarni koʻrish. ;

— bozorda tovarlar, ishlar va xizmatlarni ilgari surish maqsadida shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashda oldindan rozilik olish shartini qo‘yish;

— shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlashga berilgan rozilikni qaytarib olish, shuningdek shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlashni toʻxtatish toʻgʻrisida soʻrov yuborish;

– shaxsiy ma’lumotlar sub’ektlarining huquqlarini himoya qilish bo’yicha vakolatli organga yoki sudga Operatorning shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berishdagi noqonuniy xatti-harakatlari yoki harakatsizligi to’g’risida shikoyat qilish;

— O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlarni amalga oshirish.

4.2. Shaxsiy ma’lumotlar sub’ektlari quyidagilarga majburdirlar:

— Operatorga oʻzingiz haqingizda ishonchli maʼlumotlarni taqdim etish;

— Operatorga shaxsiy maʼlumotlaringizga aniqlik kiritilishi (yangilanishi, oʻzgartirilishi) haqida xabar bering.

4.3. Operatorga uning roziligisiz o‘zi to‘g‘risida yoki shaxsiy ma’lumotlarning boshqa subyekti to‘g‘risida yolg‘on ma’lumot bergan shaxslar O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq javobgar bo‘ladilar.

 1. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash tamoyillari

5.1. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash qonuniy va adolatli asosda amalga oshiriladi.

5.2. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish bilan cheklanadi. Shaxsiy ma’lumotlarni to’plash maqsadlariga mos kelmaydigan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga yo’l qo’yilmaydi.

5.3. Shaxsiy ma’lumotlarni o’z ichiga olgan, qayta ishlash bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlarda amalga oshiriladigan ma’lumotlar bazalarini birlashtirishga yo’l qo’yilmaydi.

5.4. Faqat ularni qayta ishlash maqsadlariga javob beradigan shaxsiy ma’lumotlar qayta ishlanishi kerak.

5.5. Qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlarning mazmuni va hajmi qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga mos keladi. Qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga nisbatan ko’paytirishga yo’l qo’yilmaydi.

5.6. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashda shaxsiy ma’lumotlarning aniqligi, ularning etarliligi va kerak bo’lganda, shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga muvofiqligi ta’minlanadi. Operator to’liq yoki noto’g’ri ma’lumotlarni o’chirish yoki aniqlashtirish uchun zarur choralarni ko’radi va/yoki ularning ko’rilishini ta’minlaydi.

5.7. Shaxsiy ma’lumotlarni saqlash, agar shaxsiy ma’lumotlarni saqlash muddati federal qonunda, shartnomada belgilanmagan bo’lsa, shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlarida talab qilinganidan ortiq bo’lmagan shaxsiy ma’lumotlar sub’ektini aniqlashga imkon beradigan shaklda amalga oshiriladi. shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti taraf, benefitsiar yoki kafil bo’lgan. Qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlar, agar federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo’lmasa, qayta ishlash maqsadlariga erishish yoki ushbu maqsadlarga erishish zarurati yo’qolgan taqdirda yo’q qilinadi yoki anonimlashtiriladi.

 1. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlari.

 

 

Qayta ishlash maqsadifoydalanuvchiga veb-saytdagi xizmatlar, ma’lumotlar va/yoki materiallarga kirishni ta’minlash
Shaxsiy ma’lumot·     familiya, ism, ota

·     elektron manzil

·     telefon raqamlari

Huquqiy asoslar·     operator va shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti o’rtasida tuzilgan shartnomalar
Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash turlari
 • Shaxsiy ma’lumotlarni to’plash, qayd etish, tizimlashtirish, to’plash, saqlash, yo’q qilish va shaxsiylashtirish
 • Elektron pochta manziliga ma’lumot xatlarini yuborish
 1. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shartlari

7.1. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining shaxsiy ma’lumotlarini qayta ishlashga roziligi bilan amalga oshiriladi.

7.2. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida yoki qonun hujjatlarida nazarda tutilgan maqsadlarga erishish, O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida operatorga yuklangan funksiyalar, vakolatlar va majburiyatlarni amalga oshirish uchun zarur.

7.3. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash odil sudlovni amalga oshirish, sud hujjatini, boshqa organ yoki mansabdor shaxsning hujjatini ijro etish uchun zarur bo’lib, O’zbekiston Respublikasining ijro ishi to’g’risidagi qonun hujjatlariga muvofiq ijro etilishi shart.

7.4. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti taraf yoki benefitsiar yoki kafil bo’lgan shartnomani bajarish, shuningdek shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tashabbusi bilan shartnoma yoki shartnomani tuzish uchun zarurdir. shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti benefitsiar yoki kafil bo’ladi.

7.5. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash operator yoki uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish yoki shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining huquq va erkinliklari buzilmagan taqdirda ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga erishish uchun zarurdir.

7.6. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash amalga oshiriladi, cheksiz miqdordagi shaxslarga kirish shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan yoki uning iltimosiga binoan (keyingi o’rinlarda hamma uchun ochiq shaxsiy ma’lumotlar deb yuritiladi) ta’minlanadi.

7.7. E’lon qilinishi yoki majburiy oshkor etilishi lozim bo‘lgan shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga muvofiq amalga oshiriladi.

 1. Shaxsiy ma’lumotlarni yig’ish, saqlash, uzatish va qayta ishlashning boshqa turlari tartibi

Operator tomonidan qayta ishlangan shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligi shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga to’liq rioya qilish uchun zarur bo’lgan huquqiy, tashkiliy va texnik chora-tadbirlarni amalga oshirish orqali ta’minlanadi.

8.1. Operator shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlaydi va ruxsatsiz shaxslar tomonidan shaxsiy ma’lumotlarga kirishni oldini olish uchun barcha choralarni ko’radi.

8.2. Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlari hech qachon, hech qanday holatda, uchinchi shaxslarga o’tkazilmaydi, amaldagi qonunchilikni amalga oshirish bilan bog’liq hollar bundan mustasno yoki shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti Operatorga ma’lumotlarni uchinchi shaxsga uzatishga rozilik bergan hollar bundan mustasno. fuqarolik-huquqiy shartnoma bo’yicha majburiyatlarni bajarish.

8.3. Agar shaxsiy ma’lumotlarda noaniqliklar aniqlansa, Foydalanuvchi Operatorning [email protected] elektron pochta manziliga “Shaxsiy ma’lumotlarni yangilash” belgisi bilan Operatorga bildirishnoma yuborish orqali ularni mustaqil ravishda yangilashi mumkin.

8.4. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash muddati, agar shartnomada yoki amaldagi qonun hujjatlarida boshqacha muddat nazarda tutilmagan bo’lsa, shaxsiy ma’lumotlar to’plangan maqsadlarga erishish bilan belgilanadi.

Foydalanuvchi istalgan vaqtda Operatorga elektron pochta orqali Operatorning [email protected] elektron manziliga “Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga rozilikni bekor qilish” belgisini yuborish orqali shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga roziligini qaytarib olishi mumkin.

8.5. Uchinchi tomon xizmatlari, shu jumladan to’lov tizimlari, aloqa va boshqa xizmat ko’rsatuvchi provayderlar tomonidan to’plangan barcha ma’lumotlar ushbu shaxslar (Operatorlar) tomonidan ularning Foydalanuvchi shartnomasi va Maxfiylik siyosatiga muvofiq saqlanadi va qayta ishlanadi. Shaxsiy ma’lumotlar mavzusi va/yoki ko’rsatilgan hujjatlar bilan. Operator uchinchi shaxslarning, shu jumladan ushbu bandda ko’rsatilgan xizmat ko’rsatuvchi provayderlarning harakatlari uchun javobgar emas.

8.6. Shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti tomonidan tarqatilishiga ruxsat berilgan shaxsiy ma’lumotlarni uzatish (kirishni ta’minlash bundan mustasno), shuningdek qayta ishlash yoki qayta ishlash shartlari (kirish huquqidan tashqari) bo’yicha o’rnatilgan taqiqlar shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash holatlarida qo’llanilmaydi. O’zbekiston Respublikasi qonuni bilan belgilanadigan davlat, jamoat va boshqa jamoat manfaatlari.

8.7. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashda operator shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligini ta’minlaydi.

8.8. Operator shaxsiy ma’lumotlarni shaxsiy ma’lumotlar sub’ektini identifikatsiya qilish imkonini beradigan shaklda shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlarida talab qilinadigan vaqtdan ko’proq vaqt davomida saqlaydi, agar shaxsiy ma’lumotlarni saqlash muddati federal qonun bilan belgilanmagan bo’lsa, shaxsiy ma’lumotlar sub’ekti bilan tuzilgan shartnomada. ma’lumotlar tomon, benefitsiar yoki kafildir. .

8.9. Shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashni to’xtatish sharti shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga erishish, shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining roziligi muddati tugashi, shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining roziligini qaytarib olish yoki qayta ishlashni to’xtatish talabi bo’lishi mumkin. shaxsiy ma’lumotlar, shuningdek shaxsiy ma’lumotlarga noqonuniy ishlov berishni aniqlash.

 1. Qabul qilingan shaxsiy ma’lumotlar bilan Operator tomonidan amalga oshirilgan harakatlar ro’yxati

9.1. Operator shaxsiy ma’lumotlarni to’playdi, qayd qiladi, tizimlashtiradi, to’playdi, saqlaydi, aniqlaydi (yangilash, o’zgartirish), ajratib oladi, foydalanadi, uzatadi (tarqatadi, taqdim etadi, kirishni amalga oshiradi), shaxsiy ma’lumotlarni shaxsiylashtiradi, bloklaydi, yo’q qiladi va yo’q qiladi.

9.2. Operator shaxsiy ma’lumotlarni avtomatlashtirilgan qayta ishlashni axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali olingan ma’lumotlarni olish va/yoki uzatish bilan yoki qabul qilmasdan amalga oshiradi.

 1. Shaxsiy ma’lumotlarni transchegaraviy uzatish

10.1. Shaxsiy ma’lumotlarni transchegaraviy uzatish bo’yicha faoliyatni boshlashdan oldin operator shaxsiy ma’lumotlar sub’ektlarining huquqlarini himoya qilish bo’yicha vakolatli organni shaxsiy ma’lumotlarni transchegaraviy uzatishni amalga oshirish niyati to’g’risida xabardor qilishi shart (bunday xabarnoma yuboriladi). shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash niyati to’g’risidagi bildirishnomadan alohida).

10.2. Yuqoridagi bildirishnomani yuborishdan oldin operator shaxsiy ma’lumotlarni transchegaraviy uzatish rejalashtirilgan xorijiy davlat organlaridan, xorijiy jismoniy shaxslardan, xorijiy yuridik shaxslardan tegishli ma’lumotlarni olishi shart.

 1. Shaxsiy ma’lumotlarning maxfiyligi

Operator va shaxsiy ma’lumotlarga kirish huquqiga ega bo’lgan boshqa shaxslar, agar federal qonunlarda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo’lmasa, shaxsiy ma’lumotlar sub’ektining roziligisiz shaxsiy ma’lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilmasliklari yoki tarqatmasliklari shart.

 1. Yakuniy qoidalar

12.1. Foydalanuvchi o’zining shaxsiy ma’lumotlariga ishlov berish bilan bog’liq har qanday tushuntirishlarni Operatorga [email protected] elektron pochta manzili orqali murojaat qilish orqali olishi mumkin.

12.2. Ushbu hujjat Operatorning shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlash siyosatidagi har qanday o’zgarishlarni aks ettiradi. Siyosat yangi versiya bilan almashtirilmaguncha muddatsiz amal qiladi.

12.3. Siyosatning joriy versiyasi Internetda https://qpower.uz/uz/privacy-policy/ manzilida bepul mavjud.

12.4. Operator foydalanuvchining roziligisiz ushbu Siyosatga o’zgartirishlar kiritish huquqiga ega.

12.5. Siyosat yangi versiya bilan almashtirilmaguncha muddatsiz amal qiladi.

 

 1. Nizolarni hal qilish

13.1. Operator va Foydalanuvchi o’rtasidagi ushbu Siyosat bo’yicha munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar bo’yicha sudga da’vo qo’yishdan oldin da’vo (nizoni ixtiyoriy ravishda hal qilish bo’yicha yozma taklif) taqdim etilishi shart. Foydalanuvchi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligini qo‘llaydi.